Vi stödjer världen i övergången till klimatsmart mat

Klimatavtryck för livsmedel

För Restauranger

CarbonAte

 • Öka inkomster med mer loja och nöjda gäster
 • Vinn upphandlingar med precis data på klimatavtryck
 • Minska kostnader med billigare ingredienser
 • Spara tid i menyplaneringsprocessen
 • Minska affärsrisker med kunskap om ert klimatavtryck
 • Gör något konkret och mätbart för klimatet
 • Uppvisa det ni gör idag Ni serverar kanske redan klimatsmart mat. Ni och era gäster vet bara det inte än
 • och mer

För Matproducenter

CarbonData

 • Minska affärsrisk kopplade till framtida klimatregler
 • Öka försäljning genom pålitlig tydlig klimatmärkning för era förpackningar
 • Vinn upphandlingar genom pålitliga tredjepartsdata på klimatprestanda
 • Visa hur grymma ni är jämfört med era konkurrenter eller mätpunkter
 • Minska klimatpåverkan med kvantifierbara klimatavtryck genom hela produktionsledet och "hotspot"-identifiering. Fokusera på förändringar på rätt saker för att få bäst resultat
 • Spara tid & pengar med klimatavtrycksberäkningar på en tiondel av tiden och kostnaden jämfört med LCA-baserade metoder
 • och mer

Vill ni ha siffror på och kunskap om ert klimatavtryck?

Vitsord

Vad våra användare säger

Matens klimatpåverkan

Maten står för nästan 25% av världens totala utsläpp av växthusgaser. Dom goda nyheterna är att Europeiska konsumenter kan potentiellt minska sitt klimatavtryck från mat med över 60% utan negativa effekter.
Climate calculations based on over 20 years of research

Today, all sectors of the economy contribute to climate change by emitting greenhouse gases. These emissions together cause the temperature of Earth to slowly rise.

From the perspective of the private consumption of a typical Swede, around 30% of the greenhouse gas emissions are caused by food consumption. Reducing the climate footprint of food is therefore an important part of reaching our climate targets. There are large differences in climate footprint between different types of food.

Therefore, by simply choosing what to eat, consumers can make a significant reduction in their personal climate footprints. But of course, there is also a potential to reduce the climate footprint from any specific product.
läs mer

 • Det globala matsystemet står för nästan 25% av världens totala utsläpp. Den största potentiella minskningen ligger i hur konsumenten väljer.

 • 1 Kg nötkött har samma klimatavtryck som att köra en normalstor bil 140Km

 • Den genomsnittliga svensken kan minska sin mats klimatavtryck med över 60%.

Vill du få ett demo av våra produkter?

Nyheter

samarbetspartners