Vi stödjer världen i övergången till klimatsmart mat

Klimatavtryck för livsmedel

För Matproducenter

CarbonData

 • Minska affärsrisk kopplade till framtida klimatregler
 • Öka försäljning genom pålitlig tydlig klimatmärkning för era förpackningar
 • Vinn upphandlingar genom pålitliga tredjepartsdata på klimatprestanda
 • Visa hur grymma ni är jämfört med era konkurrenter eller mätpunkter
 • Minska klimatpåverkan med kvantifierbara klimatavtryck genom hela produktionsledet och "hotspot"-identifiering. Fokusera på förändringar på rätt saker för att få bäst resultat
 • Spara tid & pengar med klimatavtrycksberäkningar på en tiondel av tiden och kostnaden jämfört med LCA-baserade metoder
 • och mer

För Restauranger

CarbonAte

 • Öka inkomster med mer lojala och nöjda gäster
 • Vinn upphandlingar med precis data på klimatavtryck
 • Minska kostnader med billigare ingredienser
 • Spara tid i menyplaneringsprocessen
 • Minska affärsrisker med kunskap om ert klimatavtryck
 • Gör något konkret och mätbart för klimatet
 • Visa hur grymma ni är! Ni serverar kanske redan klimatsmart mat. Ni och era gäster vet bara det inte än
 • och mer

Vill ni ha siffror på och kunskap om ert klimatavtryck?

Vitsord

Vad våra användare säger

Matens klimatpåverkan

Maten står för nästan 25 % av världens totala utsläpp av växthusgaser. De goda nyheterna är att europeiska konsumenter potentiellt kan minska sitt klimatavtryck från mat med över 60 % utan negativa effekter.
Klimatberäkningar baserade på mer än 20 års forskning

Idag bidrar alla ekonomiska sektorer till klimatförändringarna genom utsläpp av växthusgaser. Det är dessa utsläpp som långsamt orsakar den globala temperaturhöjningen.

När det kommer till privatekonomi, för en typisk svensk, så orsakas ungefär 30 % av växthusgasutsläppen av maten vi äter. Att minska klimatavtrycket för mat är därför en viktig del i att nå klimatmålen. Och - det är stora skillnader i klimatavtryck för olika livsmedel!

Genom att göra medvetna och upplysta val av vad vi äter så kan varje enskild konsument göra stor skillnad i sitt eget klimatavtryck.
läs mer

 • Det globala matsystemet står för nästan 25% av världens totala utsläpp. Den största potentiella minskningen ligger i hur konsumenten väljer.

 • 1 kg nötkött har samma klimatavtryck som att köra en normalstor bil 140 km

 • En genomsnittlig svensk kan minska sin mats klimatavtryck med över 60 %.

Vill du få en demo av våra produkter?

Nyheter

samarbetspartners